054-811-4045

©2020 by Mordechai Gordon Live Music

השיר אל תעזבי ידיים של עקיבא תורג'מן - ביצוע פסנתר לתלמידים מתקדמים

 3 עמודים  - עיבוד לשתי ידיים + אקורדים

אל תעזבי ידיים - פסנתר (מתקדם)

10.00 ₪מחיר